KLIENTI:

Engine piemīt ideja, kas spēj pārveidot ļoti specializētus procesus saprotamā produktā. Komanda ir orientēta un motivēta, lai izprastu Klienta prasības, apgūtu specifiku – lai cik sarežģīta tā būtu. Vadība tiek veikta līmenī, kas ļauj realizēt riskantus projektus, kas ir svarīgi inovācijām un jaunu tehnoloģiju ieviešanai jomās, kurās prasības procesiem ir ļoti stingri reglamentētas.